Disclaimer

 

Website van HERAKLES-Juristen

Wanneer je gebruik gaat maken van deze website dien je de onderstaande bepalingen te lezen, te begrijpen en met deze akkoord te gaan.

De inhoud van de website van HERAKLES-Juristen is met grote aandacht en zorgvuldigheid opgesteld. Hoewel de inhoud van de website regelmatig wordt gecontroleerd, kunnen er  onjuistheden voorkomen. HERAKLES-Juristen kan daarom niet garanderen dat de inhoud van de website te alle tijden actueel, juist en accuraat is. HERAKLES-Juristen is niet aansprakelijk voor welke  schade dan ook die kan of is ontstaan door de inhoud van de website of door het bezoeken en gebruiken van de website.

HERAKLES-Juristen behoudt zich het recht om zonder mededeling, de inhoud van de website aan te passen en/of te verbeteren.

De juridische inhoud van de website is bedoeld om algemene informatie te geven en is niet bedoeld als adequaat advies in een specifieke situatie. Voor advies op maat wordt aangeraden om contact op te nemen met HERAKLES-Juristen . Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Op juridische inhoud van deze website is uitsluiten het Nederlands recht van toepassing.

De hyperlinks op deze website die naar websites van derden verwijst, zijn alleen bedoelt ter informatie van de gebruiker en worden niet door HERAKLES-Juristen gecontroleerd, gemaakt en/ of onderhouden. Het gebruik van soortgelijke links is voor eigen risico. MKBrecht.nl is niet aansprakelijk voor de schade die hieruit op wat voor wijze dan ook ontstaat.

Hoewel HERAKLES-Juristen zich uiterst inzet voor een optimaal functionerende en toegankelijke website, biedt HERAKLES-Juristen hiervoor geen garantie. Het functioneren en de toegankelijkheid van de website is afhankelijk van verschillende elementen, waaronder derde partijen, de browser, apparaat- en internetinstellingen van de gebruiker en virussen op het apparaat van de gebruiker.

 

Auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud op deze website is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten komen toe aan HERAKLES-Juristen .   Niets op deze website  mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen of op een andere wijze openbaar worden gemaakt.

 

Wijzigen disclaimer

HERAKLES-Juristen behoudt zich het recht voor deze disclaimer, op elk moment, zonder mededeling, aan te passen. Het is dan ook aan te raden om deze discaimer regelmatig te raadplegen, zodat je van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Correspondentieadres NL                                                                          Correspondentieadres D                                                    Correspondentieadres UK                                                   Tel (+31) 0515 253902                                                                                    Tel (+49) 0322 29990022                                                    Tel(+44) 0130 4797331                                                  Postbus 67 8710AB Workum                                                                            Postfach 103621 28036 Bremen                                          1 Alexandra Corniche  HytheCT21 5RW