Maritiemrecht/Zeerecht

Het zeerecht ofwel de maritieme regelgeving is in ruime zin het geheel van rechtsregelingen met betrekking tot het gebruik van de zee, zeescheepvaart, zeevervoer en zeehandel.

Dit recht zijn van zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk van aard . De rechtsregelen zijn er op internationaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen internationaal zeerecht of recht van de zee (law of the sea, droit de la mer) en maritiem recht of zeerecht zonder meer (maritime law, droit maritime).

In het publiekrechtelijk zeerecht is de  vrijheid van de volle zee het recht van alle staten om vrijelijk gebruik te maken van de zee en haar natuurlijke hulpbronnen , van groot belang, alsook het recht van onschuldige doorvaart.  Het belangrijkste verdrag is hier het VN-Zeerechtverdrag (UNCLOS). Naast het verdragsrecht is er echter ook nog het oudere internationale gewoonterecht . Zo heeft de Verenigde Staten VN-zeerechtverdrag niet geratificeerd, maar acht het zichzelf wel grotendeels gebonden door het gewoonterecht. Het privaatrechtelijk zeerecht betreft vooral het vervoer van personen en goederen overzee.

Om tot werkbare regelgeving te komen, zijn in het VN-zeerechtverdrag de taken verdeeld tussen de Internationale Maritieme Organisatie(IMO) en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). De IMO is daarbij verantwoordelijk voor veiligheid, verontreiniging en beveiliging, terwijl de ILO de wetgeving met betrekking tot de leef- en arbeidsomstandigheden van scheepsbemanningen onder haar hoede heeft. Daarnaast is er binnen het privaatrechtelijk zeerecht ook een rol voor het Comite Maritime International(CMI), al is deze deels overgenomen door de vorming van de Juridische Commissie van de IMO in 1967.

In het VN-zeerechtverdrag worden de rechten aangegeven van kuststaten in hun maritieme rechtsgebieden (de territoriale wateren, de aansluitende zone territoriale wateren, de aansluitende zone  (en de exclusieve economische zone). Het is echter vooral de vlaggenstaat  die regelgeving invoert en toeziet op de naleving daarvan.

Uw schip aan de ketting gelegd door schuldeisers? Bel ons onmiddellijk. Wij handelen e.e.a. mondiaal af!

 

Wij zijn u verder van dienst bij:
– (Internationale) scheepsoverdrachten
– Teboekstellingen van zee- en binnenschepen
– Het opstellen van contracten voor scheepvaart CV’s
– Het begeleiden van scheepsfinancieringsprojecten

WIJ ZIJN SPECIALISTEN IN HET ZEERECHT. BIJ JURIDISCHE VRAGEN EN PROCEDURES ZIJN WIJ UW AANSPREEKPARTNER!

 

Correspondentieadres NL                                                                                                             Correspondentieadres D                                                                                Correspondentieadres UK                             Tel (+31) 0513 229088                                                                                                                     Tel (+49) 0421 40889814                                                                                Tel(+44) 0130 4797331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Postbus 30 9244ZN Beetsterzwaag                                                                                        Postfach 103621 28036 Bremen                                                                1 Alexandra Corniche HytheCT21 5RW