Wat is mediation?

Bij mediation proberen twee partijen met hulp van een mediator tot een oplossing te komen.  Het gaat bij het vinden van de oplossing niet om wie er juridisch gelijk heeft. Mediation lukt alleen als beide partijen de wens hebben om er samen uit te komen.

 

Waarom mediation?

Een groot voordeel van mediation is, dat een zaak vaak snel en goedkoop wordt opgelost. De oplossing sluit ook beter aan op de wensen van beide partijen. Hierdoor houdt de oplossing langer stand. Dat is belangrijk, want vaak kom je elkaar weer tegen. 

 

Hoe werkt mediation?

Mediation bestaat uit gesprekken tussen u, de andere partij en de mediator. U zit samen aan tafel. De mediator is de gespreksleider. De mediation start met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst staat beschreven waarover het probleem gaat en wat de spelregels van mediation zijn. Wat gezegd wordt tijdens de mediation blijft geheim.

 

De Mediator

De mediator zorgt ervoor dat alle partijen hun verhaal kunnen doen. Hij helpt partijen om samen te zoeken naar oplossingen. De mediator bepaalt samen met u en de andere partij wat u afspreekt en wat u in de overeenkomst zet. Dat heet de slotovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

 

Wat als het niet lukt?

Lukt het niet om er met mediation uit te komen? Dan kunt u altijd nog naar de rechter. Het kan zijn dat het probleem voor een deel is opgelost, maar dat op een of meer punten een beslissing van de rechter nodig is. U heeft bijvoorbeeld wel afspraken over de kinderen gemaakt, maar over de verdeling van de bezittingen is dat niet gelukt.

Correspondentieadres NL                                                                                                             Correspondentieadres D                                                                                Correspondentieadres UK                             Tel (+31) 0513 229088                                                                                                                     Tel (+49) 0421 40889814                                                                                Tel(+44) 0130 4797331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Postbus 30 9244ZN Beetsterzwaag                                                                                        Postfach 103621 28036 Bremen                                                                1 Alexandra Corniche HytheCT21 5RW