Wat kan je doen tegen onterechte incasso’s?

Als je een openstaande vordering niet betaald hebt, gebruiken bedrijven vaak incassobureaus om hun geld terug te krijgen. Dit is uiteraard hun goed recht, maar incassobureaus maken soms fouten. Let dan ook goed op:

  • De rente en incassokosten die aan jou worden doorberekend.  Wij geven hierover kosteloos advies. Stuur  daarvoor de brief van het incassobureau naar: kantoor@herakles-juristen.nl

  • Het dreigen van maatregelen die incassobureaus niet mogen nemen: Incassobureaus mogen geen gerechtelijke procedures starten.  Zo kunnen ze bijvoorbeeld geen beslag leggen of dagvaardingen uitbrengen. Dit kan uitsluitend de gerechtsdeurwaarder doen.

Handelt een incassobureau op een van bovenstaande wijzen? Dan wil je daar natuurlijk graag iets aan doen. Een jurist kan je helpen om in verweer te gaan tegen.

 

Verweer tegen onterechte incasso

Je kunt het om allerlei redenen niet eens zijn met binnengekomen facturen.  Zo kun je het niet eens zijn met de hoogte van het bedrag, de incasso kan verjaard zijn of bepaalde afspraken zijn geschonden waardoor je niet meer verplicht bent om het (gehele) bedrag te betalen. Er kunnen echter ook juridische fouten zijn gemaakt in het factureringsproces.

Als je het niet eens bent met een binnengekomen rekening kun je in verweer gaan.  Een jurist kan je helpen dit verweer behoorlijk te voeren.

 

Stap in onze trein naar Juridisch succes!

Wij zorgen  er in 93 % van de incasso's voor, dat de kou uit de lucht wordt . Wij streven namelijk naar een buitengerechtelijke oplossing.  

Verweer tegen een conservatoir beslag

Als u te laat bent voor een buitengerechtelijke oplossing en  er een conservatoir beslag op jouw eigendom wordt gelegd heb je twee opties:

  • De gerechtelijke procedure afwachten die de beslag leggende partij verplicht moet starten. Dit is een goede optie als je weinig last hebt van het beslag. De partij die beslag heeft gelegd moet binnen 30 dagen een gerechtelijke procedure starten. Een civiel advocaat staat je bij in deze gerechtelijke procedure. De rechter zal dan bepalen wie er gelijk heeft en of het beslag terecht is. Bij uw opdracht , garanderen wij altijd de gespecialiseerde advocaat.

  • Of je start een kort geding om de rechter te overtuigen dat het beslag ten onrechte gelegd is. Een advocaat kan je helpen een kort geding te starten. Bij een onterechte incasso zullen de meeste advocaten dit aanraden. Je moet dan bewijzen dat het beslag ten onrechte gelegd is. De bewijzen moeten sterk zijn want bij twijfel zal de rechter het beslag niet opheffen. Dan zal in een meer uitgebreide procedure moeten blijken wie er daadwerkelijk gelijk heeft.

Als je in verweer gaat tegen onterechte incasso’s, te hoge incassokosten of verkeerde maatregelen van incassobureau's wil je natuurlijk een betrouwbare jurist.              

Het in de arm nemen van een jurist hoeft niet duur te zijn

Onze eerste oriëntatie is kosteloos. Verder betaalt u alleen een percentage van het geclaimde bedrag bij succes.*-!  Hierover worden vooraf afspraken gemaakt.

*- Wij berekenen 25 Euro administratiekosten bij acceptatie van beide zijden. Eerste oriëntatie is altijd kosteloos!

Correspondentieadres NL                                                                          Correspondentieadres D                                                    Correspondentieadres UK                                                   Tel (+31) 0515 253902                                                                                    Tel (+49) 0322 29990022                                                    Tel(+44) 0130 4797331                                                  Postbus 67 8710AB Workum                                                                            Postfach 103621 28036 Bremen                                          1 Alexandra Corniche  HytheCT21 5RW